NATYCHMIASTOWA WYSYŁKA w 24H NATYCHMIASTOWA WYSYŁKA w 24H

GWARANCJA BEZPIECZNEGO PAKOWANIA GWARANCJA BEZPIECZNEGO PAKOWANIA

DARMOWA DOSTAWA OD 180 zł DARMOWA DOSTAWA OD 180 zł

zadzwoń 606 243 133 zadzwoń 606 243 133

Regulamin

 sklepu internetowego villaitalia.pl

 

1. Sklep internetowy dostępny w domenie www.villaitalia.pl, prowadzony jest przez:

Ergo International Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie 05-500, przy ul. Staszica 25, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000036616, NIP: 534-000-22-36. 

2. Warunkiem korzystania z serwisu jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzeganie wszystkich zawartych w nim zasad. Klient akceptuje regulamin w szczególności poprzez złożenie zamówienia.  

3. Z serwisu, w zakresie zawierania umów sprzedaży, może korzystać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona zalogowania się do korzystania z serwisu.  

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Towarów oraz cen Towarów znajdujących się w ofercie serwisu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. 

5. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.villaitalia.pl są cenami brutto (zawierający podatek VAT).

 

Składanie zamówień 

Zamówienia można składać:

  • telefonicznie, pod numerem 606 243 133,
  • poprzez Koszyk na stronie www.villaitalia.pl . Warunkiem przyjęcia zamówienia jest prawidłowo wypełniony formularz zamówienia, zawierający wszystkie dane niezbędne do jego realizacji (imię, nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy, adres wysyłki). 

Sprzedający potwierdzi Klientowi poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres wskazany w zamówieniu otrzymanie zamówienia, przy czym potwierdzenie nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty.

Zamówienia realizowane są w dni robocze (dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

  

Przyjmowanie zamówień

Do zawarcia umowy sprzedaży Towarów wskazanych w zamówieniu dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sklep.

Sprzedający nie jest zobowiązany dokonać przyjęcia zamówienia przed uiszczeniem zapłaty, za wyjątkiem formy płatności „ za pobraniem”.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia wzbudzających jego wątpliwości, w tym takich, w których formularz nie został wypełniony lub został wypełniony nieprawidłowo, a w szczególności jeżeli brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail.

  

Zmiany i rezygnacja z zamówienia

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub anulować zamówienie wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną na adres e-mail:  sklep@ergo.com.pl lub dzwoniąc na numery 22/ 716-79-00, 606 243 133.

  

Termin realizacji i faktura

Sprzedający zrealizuje zamówienie w terminie liczonym w dniach roboczych. Jeżeli klient złoży jednocześnie kilka zamówień, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości, co wydłuża czas dostawy.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do każdego zamówienia wystawiany jest wymagany dokument stwierdzający dokonanie transakcji, a w tym faktura VAT lub paragon fiskalny. Dokument wystawiany jest w dniu wysłania towaru.

 

Zamówienia ze sposobem płatności „przedpłata przelewem”: termin realizacji zamówienia liczy się od dnia wpływu należnej kwoty na konto bankowe Ergo International Sp. z o.o. w wysokości 100% wartości zamówienia.

 

Formy płatności i dostawy 

Klient uiszcza kwotę za zamówione towary według własnego uznania przy składaniu zamówienia, poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w serwisie bezpośrednio przez Sprzedającego.

 

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt, w tym koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

 

Przelewem - po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą elektroniczną (e-mail) z numerem rachunku, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
Przy odbiorze (płatność za pobraniem) – zapłata gotówki kurierowi przy odbiorze produktu

Zamówiony asortyment będzie doręczany za pośrednictwem firmy spedycyjnej wskazanej przez Sklep Villa Italia
(tj. GLS lub DHL)

 

* Koszt za transport w kwocie 12,50 PLN (16,50 PLN przy przesyłce za pobraniem)w przypadku zamówień do kwoty 180 PLN brutto pokrywa Klient. Jeżeli wartość zamówienia wynosi minimum 180 PLN brutto, koszt za transport pokrywa Sprzedający. Dotyczy to transportu na terenie Polski. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie.

 

Firma spedycyjna doręcza przesyłki w dni robocze. Jeżeli kurier nie zastanie klienta, pozostawi awizo.

 

W momencie odebrania przesyłki, Klient jest zobowiązany przed przyjęciem przesyłki, w obecności kuriera:

 

* Sprawdzić ogólny stan przesyłki, tzn. karton zabezpieczony taśmą pakową z logo Villa Italia.

Nie wymagamy sprawdzania zawartości przesyłki przy kurierze. Reklamacje dotyczące uszkodzeń produktów uznajemy w ciągu 2 dni od daty otrzymania przesyłki.

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru – towar będzie przygotowany dla Klienta w siedzibie firmy Ergo International, ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno, po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedającym.

 

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni (liczonym od momentu doręczenia przesyłki).
Do zachowania 14-dniowego terminu określonego w w/w punkcie wystarczy przesłać oświadczenie przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres poczty elektronicznej: sklep@ergo.com.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: Ergo International Sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno.
Klient powinien odesłać towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zwracanego towaru powinno być dołączone potwierdzenie zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup).
Należna kwota zostanie zwrócona Klientowi w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru.
Zwrot towaru należy dokonać na adres Sprzedawcy: Ergo International Sp. z o.o. ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących wypadkach:

  • Umowy o świadczenie usług, jeśli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • Umowy, w której przedmiotem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Reklamacje

Klient ma prawo złożyć reklamację w przypadku gdy towar jest niezgodny z umową sprzedaży lub w innych przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach. 

Reklamację należy złożyć pisemnie na adres e-mail sklep@ergo.com.pl 

Sklep zamawia kuriera po odbiór paczki z reklamacją od Klienta. Koszt odbioru reklamacji oraz wymiany towaru na nowy ponosi Sprzedający.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń produktów w transporcie uznajemy w ciągu 2 dni od daty otrzymania przesyłki. Wystarczy wysłać zdjęcie uszkodzonej rzeczy na adres e-mail:  sklep@ergo.com.pl lub na nr telefonu 606 243 133. Na tej podstawie dokonujemy wymiany.

  

Zastrzeżenia prawne

Klient poprzez wysłanie zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych przez Ergo International Sp. z o.o.,z siedzibą w Piasecznie 05-500, ul. Staszica 25, w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży Towarów zawieranej poprzez przyjęcie zamówienia oraz ich przetwarzania dla potrzeb związanych z realizacją Umowy, a jeżeli wyrazi zgodę poprzez formularz, również dla celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. nr 133, poz. 883).

 

Klient wyraża zgodę na to, że jego adres oraz numer telefonu zostaną podane kurierowi realizującemu dostawę towaru.

 

Postanowienia końcowe

Treść regulaminu będzie dostępna wszystkim klientom w siedzibie Ergo International Sp. z o.o. oraz na stronie www.villaitalia.pl

 

 

DANE DOTYCZĄCE PRZELEWU BANKOWEGO:

  

Numer konta: 29 1090 1694 0000 0001 0149 6075

Tytuł przelewu: Zapłata za …. (proszę podać numer zamówienia + data)